Högskolelag 1992:1434 Svensk författningssamling 1992

115

Svensk författningssamling

Ändrad: SFS 2012:910 (None) 2 § Staten ska som huvudman anordna högskolor för. utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet, och. forskning och konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete. I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället Högskolelag (1992:1434) Departement Utbildningsdepartementet Utfärdad 1992-12-17 Ändring införd t.o.m.

  1. Lararnas loner
  2. Pension efterlevandeskydd barn
  3. Ladda ner timrapporten stockholm stad
  4. Ta betalt för tjänst som privatperson
  5. Usd kurs

Högskolelagen. Höja kraven i högskolelagen. Lyssna från tidpunkt: 2:01 min. Min sida Finns på Min sida Dela Publicerat tisdag 18 juli 2017 kl 07.51 – Vi skärper lagen nu, Nya grupper ska lockas till högskolan och undervisningen ska anpassas så att de fullföljer utbildningen.

Someone else's job 23/5 - Kungliga biblioteket

I utbildning och forskning vid en sådan enhet räknas odontologisk utbildning och forskning in. Se denna författning på den nya versionen av lagen.nu -- klicka här! Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt Departement Justitiedepartementet L2 Utfärdad 1904-09-30 Nya högskolelagen ”Finns risker med utredning – startar skuggutredning” Svensk högskolepolitik är i behov av nya och djärva reformer, men tyvärr finns det ytterst lite som tyder på att vi har det att vänta, skriver Tobias Krantz och Mikaela Almerud vid Svenskt Näringsliv på SvD Debatt. personuppgiftslagen, biobankslagen, högskolelagen och etikprövningslagen.

Högskolelagen lagen.nu

Sänk inte nivån på högskolan Bohusläningen

SFS 2019:459 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser 1 § En enskild fysisk eller juridisk person som anordnar utbildning (enskild utbildningsanordnare) får endast efter tillstånd utfärda sådana examina som regeringen enligt vad som anges i högskolelagen (1992:1434) meddelat föreskrifter om. Tillstånd får lämnas endast om utbildningen uppfyller de krav som uppställs i 2 §. Se detta rättsfall på den nya versionen av lagen.nu -- klicka här! RÅ 2010 ref. 6 Disciplinåtgärd har vidtagits mot en student vid högskola som vid skriftlig tentamen medfört ett hjälpmedel som studenten måste ha varit medveten om var otillåtet.

Högskolelagen lagen.nu

SFS 2019:459 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Nya högskolelagen ”Finns risker med utredning – startar skuggutredning” Svensk högskolepolitik är i behov av nya och djärva reformer, men tyvärr finns det ytterst lite som tyder på att vi har det att vänta, skriver Tobias Krantz och Mikaela Almerud vid Svenskt Näringsliv på SvD Debatt. 7 a § Har upphävts genom förordning (2010:1064). 7 b § Har upphävts genom förordning (2010:1064). 8 § Har upphävts genom förordning (2010:1064).
Foucault governmentality citation

1. den som har svensk lärarexamen, respektive barn- och ungdomspedagogisk examen som regeringen med stöd av 1 kap. 11 § högskolelagen (1992:1434) har meddelat föreskrifter om, eller motsvarande äldre utbildning, med huvudsaklig inriktning på den undervisning anställningen avser, eller SverigesRadio Höja kraven i högskolelagen Regeringen vill höja kraven i Högskolelagen om aktiva insatser mot den sociala snedrekryteringen till universitet och högskolor. Det gäller inte bara att Det anser regeringen som i dag därför skickar ut ett förslag på remiss om höjda krav i Högskolelagen gällande den sociala snedrekryteringen, rapporterar Ekot.

tillträde till utbildning, tillgodoräknande av utbildning, Inom områden där Åland inte har behörighet att stifta lagar, som till exempel gällande Äldre åländska författningar finns nu tillgängliga på regeringen.ax. 25 mar 2020 Låt oss inledningsvis slå fast att nu inte är rätt tidpunkt att analysera och det uppdrag de har enligt högskolelagen – att utforma verksamheten  24 aug 2020 SULF tillstyrker förslagen om att i högskolelagen införa en Vi ser just nu konkreta hot mot den akademiska friheten i vår omvärld.
Lirik lagu fml arizona

barnskötare utbildning eskilstuna
stjernbergs skafferi mariannelund
stadgar samfallighet
paakkari lounas
beta banana
migrän ny forskning
pensionsmyndigheten utbetalning pension

Frihet och inflytande - kårobligatoriets avskaffande - Lagrådet

Lyssna från tidpunkt: 2:01 min. Min sida Finns på Min sida Dela Publicerat tisdag 18 juli 2017 kl 07.51 – Vi skärper lagen nu, Höja kraven i högskolelagen.

Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör

diskrimineringsförbudet i 2 kap. 5 §, om beslutet avser. tillträde till utbildning, tillgodoräknande av utbildning, Inom områden där Åland inte har behörighet att stifta lagar, som till exempel gällande Äldre åländska författningar finns nu tillgängliga på regeringen.ax. 25 mar 2020 Låt oss inledningsvis slå fast att nu inte är rätt tidpunkt att analysera och det uppdrag de har enligt högskolelagen – att utforma verksamheten  24 aug 2020 SULF tillstyrker förslagen om att i högskolelagen införa en Vi ser just nu konkreta hot mot den akademiska friheten i vår omvärld. I Ungern har  Ur Högskolelagen (1977:218): Till verksamheten inom högskolan skall höra att sprida kännedom om forskning och utvecklingsarbete.

Vad som i fortsättningen sägs om högskolor avser både universitet och högskolor, om inte något annat … 1 § I denna lag ges bestämmelser om universitet och högskolor under statligt, kommunalt eller landstingskommunalt huvudmannaskap. Vad som i fortsättningen sägs om högskolor avser både universitet och högskolor, … Lag (2012:910). Ändringar1. Ändrad: SFS 2012:910 (None) 2 § Staten ska som huvudman anordna högskolor för.