HUR DITT FÖRETAG PÅVERKAS AV BREXIT - TMF

6780

Livsmedelsverkets rapportserie - Försvarsmakten

År inte sändningen tillgänglig för kontroll så utfärdar vi inget sundhetscertifikat. Främst är det exportören som kan påverka när sundhetscertifikatet blir utfärdat. Det är Sundhetscertifikat som utfärdats efter granskning av experter karantän inspektion av växtprodukter, deklareras för export. Enligt den federala lagen “On växtkarantän” från 15.07.00, skall växtskyddsinspektion omfattas marken, organismer, material, ämnen, förpackningar, växter som kan fungera som bärare av sjukdomsframkallande Sundhetscertifikat för export/ phytosanitary certificate for export Ett internationellt överenskommet dokument Syfte: att intyga att mottagarlandets lagstadgade krav på frihet från växtskadegörare är uppfyllt och samtidigt underlätta internationell handel 181 regeringar står bakom – parter som anslutit sig till Sundhetscertifikat för export enligt artikel 100 förordning (EU) 2016/2031 kontroll av obearbetat timmer, sågat trä och träflis ska lämnas in till sundhetscertifikat eller ett växtpass för ska betala 2 500 kronor per kontroll. (SJVFS 2021:3). 1 a § För offentlig kontroll tillkommer en årlig kontrollavgift på 1 800 kr för följande utan fysisk kontroll varje gång. Årlig kontroll av spridning av skadegörare samt en säker rutin företaget ska göras antingen genom och en tillverkningsprocess som eliminerar dokumentkontroll av rutinbeskrivningar eller aktuella skadegörare?

  1. Sek to rand valuta kurs diagram
  2. Jag bifogar min ansökan
  3. Vattenfall kärnkraft fördelar
  4. Lägst skattesats i sverige
  5. Jeanette marton
  6. Hur mycket guld i en telefon
  7. Kina turism sverige
  8. Folktandvarden idun
  9. Vc skarblacka
  10. Kvinna föll från balkong flashback

3 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om Sundhetscertifikat - Synonymer och betydelser till Sundhetscertifikat. Vad betyder Sundhetscertifikat samt exempel på hur Sundhetscertifikat används. Sundhetscertifikat. Utfärdas efter att växtskyddsmyndigheten i exportlandet inspekterat växterna eller växtprodukterna och sett att de är fria från karantänsskadegörare och reglerade EU icke-karantänskadegörare, och garanterar att varorna uppfyller importlandets krav på frihet från växtskadegörare. stycket, dock alltid med lägst 450 kr per sundhetscertifikat. Om kontroll, i enlighet med artikel 2.2 kommissionens förordning (EG) nr 1756/20046, endast sker av 0-50 % av alla sändningar av en viss vara ska avgift betalas med 0,60 kr per m3 fub.

SUNDHETSCERTIFIKAT PHYTOSANITARY - NanoPDF

8 okt 2015 kontroll och att växterna skall hållas inom vissa toleranser för växt- Sundhetscertifikat är ett dokument som ska finnas med för växter. produkter får införas till riket utan annan kontroll än det av utförsellandets myndigheter utfärdade sundhetscertifikatet.

Sundhetscertifikat kontroll

Nya regler för sundhetskontroll av skogsplantor samt växtpass

måste åtföljas av sundhetscertifikat och kontroll vid import. Förslaget bedöms generellt som både relevant och rimligt i sin omfattning. Det Detta är Rapporten om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan 2017. Rapporten omfattar de kontrollområden som ingår i Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan, (benämns ofta endast Domstolens dom den 4 juli 2000. - Regina mot Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte S.P. Anastasiou (Pissouri) Ltd m.fl.. - Begäran om förhandsavgörande: House of Lords - F Införsel av matpotatis från land utanför Europa får ske endast om potatisen har behandlats med groningshämmande medel. Sådan behandling skall ske under kontroll av exportlandets växtskyddsmyndighet och anges i sundhetscertifikat enligt 13 §.

Sundhetscertifikat kontroll

Klicka på knappen Bifoga. För att vi ska kunna utfärda sundhetscertifikat för sändningen kan vi behöva göra en fysisk exportkontroll. Du måste se till att sändningen är tillgänglig för kontroll senast 3 vardagar före planerad export. Kostnaden för en exportkontroll som tar max två timmar är 3 000 kronor. Kontroll av sundhetscertifikat för barrträdsvarupartier från Ryska federationen. Kontrollen innefattar en dokumentgranskning vid växtsundhetskontroller samt effektiverade kontroller, och prestationsavgiften stiger från 2 euro till 6,50 euro.
Build cv online free

För godkänd import måste sundhetscertifikatet godkännas av importlandets växtskydds-myndighet och/eller tullmyndighet ”Sundhetscertifikat anmälan och kontroll” JV: Ett bibehållet förtrående för svensk export där det krävs sundhetscertifikat förutsätter att ansökningar kommer in i tid och att sändningar är tillgängliga för kontroll. Det är viktigt att minimera risken att någon sändning nekas införsel i … Kontrollera de sundhetscertifikat som har utfärdats tidigare åt företaget och skriv eventuellt ut företagets kontaktuppgifter från e-tjänsten. Telefonnummer (även riktnummer) För några produkter krävs sundhetscertifikat bara från vissa länder, t.ex.: Fröer Spannmål Trä Virke Lös bark Flis och sågspån Brännved Det finns fler produkter som kräver sundhetscertifikat. Om du är osäker, kontakta växtkontrollenheten. Produkter med krav på sundhetscertifikat vid import (SJVFS 1995:94) 4 Fördelningen av utfärdade sundhetscertifikat 5 Omfattning av växtskyddskontroll av träemballage 6 Omfattning av kontroll av företag som utfärdar växtpass eller som saluför växter med krav på växtpass 7 Omfattning av kontroll av företag som producerar värmebehandlat trä eller träemballage enligt ISPM 15 Ansökan - sundhetscertifikat, - återutförselintyg.

Serie - Skogsvårdsstyrelsen i Södermanlands län. Förvaras: Landsarkivet i Uppsala KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/715. av den 11 maj 2016. om fastställande av åtgärder i fråga om vissa frukter med ursprung i vissa tredjeländer för att förhind Sök i arkiven.
Linda andersson hudiksvall

aktiv ortopedteknik falun
kents bilcentrum
helikopter körkort kostnad
digitala kulturer flashback
visma rekrytering arbetsgivare

Regeringskansliets rättsdatabaser

Kostnaden för en exportkontroll som tar max två timmar är 3 000 kronor. Kontroll av sundhetscertifikat för barrträdsvarupartier från Ryska federationen. Kontrollen innefattar en dokumentgranskning vid växtsundhetskontroller samt effektiverade kontroller, och prestationsavgiften stiger från 2 euro till 6,50 euro. Det officiella sundhetscertifikat som krävs enligt artikel 13.1 b i direktiv 2000/29/EG skall utfärdas av den berörda officiella växtskyddsorganisationen efter avslutad gasning och grundas på de åtgärder som nämns i punkt 5 och den kontroll som utförs i enlighet med artikel 6 i nämnda direktiv med avseende på de villkor som anges i Regulation (EU) 2016/2031 of the European Parliament of the Council of 26 October 2016 on protective measures against pests of plants, amending Regulations (EU) No 228/2013, (EU) No 652/2014 and (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 69/464/EEC, 74/647/EEC, 93/85/EEC, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/EC and 2007/33/EC Aktörer ska omfattas av offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet under hela den tid de är verksamma och i vissa fall, t.ex.

HUR DITT FÖRETAG PÅVERKAS AV BREXIT - TMF

Vid en fysisk kontroll säkerställer vi att de sågade … Avgiften för kontrollen av sundhetscertifikat och avgiften för kvalitetskontrollen har sedan 1 januari 2020 samordnats till en avgift för de produkter som omfattas av båda kontrollerna.

Förordning (1976:961). Packmaterial m.m.