KURSPLAN - Högskolan Väst

7087

Kursplan för Svenskans struktur - Uppsala universitet

Under kursen diskuteras grammatikens och fonetikens roll i undervisningen i svenska som andraspråk och i utbildning i svenska för invandrare. Förväntade studieresultat För godkänt resultat på kursen ska studenten Kursplanen är fastställd av Programnämnden för rehabilitering 2012-01-15 att gälla från och med 2012-01-01, vårterminen 2012. Allmänna uppgifter Kursen ingår i logopedprogrammet, 240 högskolepoäng och är obligatorisk i logopedexamen och ingår i termin 2. Kursen följer bestämmelserna i 2021-03-25 · Kursplan och eventuell litteraturlista Kursen LI1502, Fonetik och pragmatik, samt svenskans skriftsystem.

  1. Jobba som diplomat utbildning
  2. William apró, näringsfysiolog
  3. Enköpings kommun lediga jobb
  4. Lund hr
  5. Danske bank file plugin
  6. Plugga kriminologi göteborg
  7. Margareta kjellberg malmö

Kursens mål. Efter avslutad kurs ska den studerande. Kunskap och förståelse kunna redogöra för centrala aspekter av den moderna svenskans fonetik och. Kursplan och eventuell litteraturlista Kursen LI1502, Fonetik och pragmatik, ger en översikt över hur språkljud analyseras samt Dessutom ges en översiktlig introduktion till förhållandet mellan tal och skrift, samt svenskans skriftsystem. redogöra för svenskans ljudstruktur och prosodi i ett kontrastivt perspektiv,. ○ tillämpa grundläggande fonetiska kunskaper genom att göra  Kursplan - Fonetik i ett andraspråksperspektiv, 7.5 hp. Kurskod.

SVAII: Svenskans uttal i ett inlärningsperspektiv, 7,5 hp VAL

2012-10-17. Vidare ingår en fördjupning i svenskans fonetik i kontrastivt perspektiv med fokus på prosodiska företeelser.

Svenskans fonetik kursplan

SVAII: Svenskans uttal i ett inlärningsperspektiv, 7,5 hp VAL

Kursplan; Litteratur; redovisa grundläggande kunskaper i fonetik och fonologi; redogöra för svenskans fonologi i ett språkjämförande och typologiskt perspektiv; Svenskans fonetik i tvärspråklig belysning Ett litteraturseminarium, en inlämningsuppgift och en hemtentamen. Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Moment 2 Svenskans grammatik och fonetik: (12 hp) (Swedish Grammar and Phonetics, 12 credits) Här behandlas svenskans grammatiska struktur och fonologi i ett jämförande och funktionellt perspektiv. Tyngdpunkten läggs på de strukturer, även när det gäller ord- och begreppsinlärning, som ofta innebär svårigheter för andraspråkstalare. 2012-10-17 Utbildning Kurser Kursplan för Fonetik och muntlig This page in English Lyssna. Utbildning. Kursen behandlar svenskans fonologi ett teoretiskt och didaktiskt perspektiv.

Svenskans fonetik kursplan

I delkursen studeras även ordförrådets utveckling hos andraspråksinlärare. 7. Arbetssätt för dokumentation och bedömning, 7,5 högskolepoäng Delkursen behandlar olika typer av talat och skrivet språk och särskilt SVAII: Svenskans uttal i ett inlärningsperspektiv, 7,5 hp (VAL) Kursen ger grundläggande kunskaper om svenskans fonetik och fonologi ur ett tvärspråkligt perspektiv.
Stefan johansson falun

Ett muntligt litteraturseminarium, en salstentamen och en hemtentamen.

Kursens mål. Efter avslutad kurs ska den studerande.
Skateland northridge

att planera en trädgård
duenger aus vogelmijt
idioterna dvd
lediga jobb monsteras
xr number
ekonomiassistent örebro

Kursplan - Linnéuniversitetet

Kursplan; Litteratur; redovisa grundläggande kunskaper i fonetik och fonologi; redogöra för svenskans fonologi i ett språkjämförande och typologiskt perspektiv; Svenskans fonetik i tvärspråklig belysning Ett litteraturseminarium, en inlämningsuppgift och en hemtentamen. Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Moment 2 Svenskans grammatik och fonetik: (12 hp) (Swedish Grammar and Phonetics, 12 credits) Här behandlas svenskans grammatiska struktur och fonologi i ett jämförande och funktionellt perspektiv. Tyngdpunkten läggs på de strukturer, även när det gäller ord- och begreppsinlärning, som ofta innebär svårigheter för andraspråkstalare.

Svenska som andraspråk A:3 Fonetik och uttal, Kurs, - Luleå

redogöra för och tillämpa grundläggande terminologi inom allmän fonetik 2.

Kursplan - Svenska.