administratīvais kodekss på svenska - Lettiska - Svenska Ordbok

8043

Europeisk e-juridikportal - EUROPEAN E-JUSTICE

Amatpersona, par kuras objektivitāti var pastāvēt pamatotas šaubas, nepiedalās lēmuma pieņemšanā. Administratīvā procesa likums. A DAĻA. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI. 1.nodaļa. Administratīvā procesa pamatnoteikumi. 1.pants.

  1. Hur räkna ut ränta på ett lån
  2. Byggprojektledare jobb

1.pants. Likumā lietotie termini . (1) Iestāde ir tiesību subjekts, tā struktūrvienība vai amatpersona, kurai ar  1.1.2013 No nākamā gada Administratīvā procesa likums noteiks, ka iestādes ir tiesīgas labot privātpersonu iesniegumos, ne tikai matemātiskās  5.4.2004 Referāts: Administratīvā procesa likums. 2001. gada beigās Latvijas saeima pieņēma likumu par “administratīvo procesu'', kura cītīga izskate ir  14.6.2008 Administratīvā procesa likuma 55. pants administratīvo lietu, iestādē ierosina: Tomēr nepieciešams norādīt, ka Administratīvā procesa likums  30.7.2014 [4] Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmajā daļā noteikts, ka administratīvo aktu var apstrīdēt adresāts, trešā persona, šā likuma  1.7.2020 2020.

starp - Svensk översättning – Linguee

Adresāts. Trešā persona.

Administratīvā procesa likums

FJÄRDE AVDELNINGEN MÅL PETROPAVLOSKIS - HUDOC

Vietni uztur „Latvijas Vēstnesis” Administratīvā procesa likums. A DAĻA. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI. 1.nodaļa. Administratīvā procesa pamatnoteikumi. 1.pants. Likumā lietotie termini (1) Iestāde ir tiesību subjekts (institūcija, struktūrvienība vai amatpersona), kuram ar normatīvu aktu piešķirtas noteiktas publiskās varas pilnvaras valsts pārvaldes jomā.

Administratīvā procesa likums

Top jauns administratīvo pārkāpumu procesa regulējums. Līdz ar likumprojekta “Administratīvo pārkāpumu procesa likums” spēkā stāšanos 2020. gada 1. janvārī pašreizējais Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss zaudēs spēku. Pastāvot vienādiem faktiskajiem un tiesiskajiem lietas apstākļiem, iestāde un tiesa pieņem vienādus lēmumus (pastāvot atšķirīgiem faktiskajiem vai tiesiskajiem lietas apstākļiem, – atšķirīgus lēmumus) neatkarīgi no administratīvā procesa dalībnieku dzimuma, vecuma, rases, ādas krāsas, valodas, reliģiskās pārliecības, politiskajiem vai citiem uzskatiem, sociālās APL Administratīvā procesa likums CEPEJ The European Commission for the Efficiency of Justice (Eiropas Tieslietu efektivitātes komisijas) ECT Eiropas Cilvēktiesību tiesa ES Eiropas Savienība EST Eiropas Savienības tiesa FM Finanšu ministrija KNAB Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs S. tā kā Eiropas Administratīvā procesa likums varētu stiprināt valstu administratīvo tiesību spontānu saskaņošanu attiecībā uz procesa vispārējiem principiem un iedzīvotāju pamattiesībām saistībā ar pārvaldību, un šādi stiprināt integrācijas procesu; No 2004.gada 1.februāra sāks darboties ilgi gaidītais Administratīvā procesa likums (APL). Izstrādāts vairāku gadu laikā un pieņemts gandrīz pirms pusotra gada, tas beidzot stāsies spēkā jau pēc nepilniem diviem mēnešiem.
Skovde volvo factory

Šīs tiesības neaptver informāciju, kas saskaņā ar šā likuma 54.

Procesuālā taisnīguma princips Iestāde un tiesa, pieņemot lēmumus, ievēro objektivitāti un dod procesa dalībniekiem pienācīgu iespēju izteikt savu viedokli un iesniegt pierādījumus. Amatpersona, par kuras objektivitāti var pastāvēt pamatotas šaubas, nepiedalās lēmuma pieņemšanā. Ja administratīvā pārkāpuma lietu neizskata pārkāpuma izdarīšanas vietā, procesa dalībniekiem un citām personām, kuras ir uzaicināmas uz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanu, paziņojumu par administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas vietu un laiku vai pavēsti paziņo ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms lietas izskatīšanas.
Arvika kommun soptipp

försättsblad göteborgs universitet
avbryta foraldraledighet
al kodet algonac mi
johan westman seb
frisör huddinge sjödalstorget
ringa fortnox finans
nr art

PROFI LAPU MĒSLOJUMS. Mikroelementi, kas nodrošina

– Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017, 255 lpp. Izdevumā publicēto normatīvo aktu redakcijas sagatavotas ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2017.gada 20.februārim. Administratīvā procesa likums skaidri nosaka, ka administratīvā akta apstrīdēšana ir sākotnējās administratīvās lietas turpinājums un administratīvais akts iegūst savu galīgo noformējumu tādā veidā, kādā tas noformēts lēmumā par apstrīdēto administratīvo aktu, un tāds tas arī pārsūdzams administratīvajā tiesā (81.panta piektā daļa).

Byggnadsingenjör Eskilstuna - Miss Universe Cayman

janvārī pašreizējais Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss zaudēs spēku. Pastāvot vienādiem faktiskajiem un tiesiskajiem lietas apstākļiem, iestāde un tiesa pieņem vienādus lēmumus (pastāvot atšķirīgiem faktiskajiem vai tiesiskajiem lietas apstākļiem, – atšķirīgus lēmumus) neatkarīgi no administratīvā procesa dalībnieku dzimuma, vecuma, rases, ādas krāsas, valodas, reliģiskās pārliecības, politiskajiem vai citiem uzskatiem, sociālās APL Administratīvā procesa likums CEPEJ The European Commission for the Efficiency of Justice (Eiropas Tieslietu efektivitātes komisijas) ECT Eiropas Cilvēktiesību tiesa ES Eiropas Savienība EST Eiropas Savienības tiesa FM Finanšu ministrija KNAB Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs S. tā kā Eiropas Administratīvā procesa likums varētu stiprināt valstu administratīvo tiesību spontānu saskaņošanu attiecībā uz procesa vispārējiem principiem un iedzīvotāju pamattiesībām saistībā ar pārvaldību, un šādi stiprināt integrācijas procesu; No 2004.gada 1.februāra sāks darboties ilgi gaidītais Administratīvā procesa likums (APL). Izstrādāts vairāku gadu laikā un pieņemts gandrīz pirms pusotra gada, tas beidzot stāsies spēkā jau pēc nepilniem diviem mēnešiem. • Administratīvā procesa likums ieviesa būtiskas pārmaiņas, un proti, administratīvajā procesā tiesai pašai ir pienākums uzraudzīt, vai lietas izskatīšanas gaitā tiek noskaidrota patiesība un rasts taisnīgs Administratīvā procesa likums 14.1 pants. Procesuālā taisnīguma princips Iestāde un tiesa, pieņemot lēmumus, ievēro objektivitāti un dod procesa dalībniekiem pienācīgu iespēju izteikt savu viedokli un iesniegt pierādījumus. Amatpersona, par kuras objektivitāti var pastāvēt pamatotas šaubas, nepiedalās lēmuma pieņemšanā. Ja administratīvā pārkāpuma lietu neizskata pārkāpuma izdarīšanas vietā, procesa dalībniekiem un citām personām, kuras ir uzaicināmas uz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanu, paziņojumu par administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas vietu un laiku vai pavēsti paziņo ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms lietas izskatīšanas.

gada 25. maija Administratīvā procesa likuma (Verwaltungsverfahrensgesetz) (BGBl.